Köpa andel i biodling

Vår andelsbigård består av ca 300 st bikupor och vi driver den på motsvarande sätt som ett andels lantbruk, eller Community Supported Agriculture.

Köp in dig i en bikupa och få färsk honung i sommar. Andelsodlingar är ett koncept som växer i Sverige. Nu kan du vara med och äger skörden av ett bisamhälle i Kroatien.

Ett samhälle är 10 andelar. En andel kostar 500 kr och medelskörden per andel kan blir mellan 2-5 kg honung. En andel motsvara en mängd från ca 5000 bin

Som andelsägare får du:

 • Del på honungskörden
 • En andelsbevis
 • Information om bisamhälle

I princip betyder det att du betalar en andel av en bikupa som vi sköter om. Vi delar riskerna lika men även avkastningen. Ett ”normalår” så ger våra bikupor ca 25-30kg honung per kupa. Men det kan likväl bli mindre som mer och i värsta fall kan olycka drabba kupan och man går då miste om ett helt bisamhälle. Under 2020 kommer våra andelsbigårdar att vara mobila och flytta mellan de olika växterna som blommar. Det innebär att när våren med sol och värme kommer så står bikuporna vid bästa möjliga platser som sedan flyttas runt beroende på blommning och växter.

Vår idé kring andelsbigården är enkel.

 • Vi startar upp bisamhällen som vi sköter om.
 • Fler bin ökar antalet pollinatörer i samhället.
 • Ökad mängd pollinatörer hjälper till att skapa större och bättre skördar.
 • Öka mängden lokalt producerad mat.

Det vi erbjuder i vår andelsbigård är att du som vill göra en insats för miljön och bina, är möjligheten att köpa en andel i någon av våra kupor. Så oavsett om du är privatperson, ett företag, en restaurang, ett ålderdomshem eller en skolklass, så kan alla köpa in sig i våra kupor. Som tack får varje andelsägare ta del av honungsskörden i slutet av varje sommar.

Alla vinner på detta men den stora vinnaren är dock vår miljö. Bin är en av nycklarna till vår biologiska mångfald. De står för en stor del av pollinering av våra blommor. Detta gäller såväl lokalt som globalt.

Som andelsägare skall du vara medveten om att,

 • En andelsköp avser endast den förväntade avkastningen från din kupa.
 • Det finns en risk i andelsköpet då ett samhälle kan dö.
 • All andelshonung skickas från Bio Bee Bigård mot en fraktavgift.
 • Bio Bee Bigård gör sitt yttersta för att våra bin ska må bra.
 • Andelar kan köpas tom den siste april 2020 så länge andelar finns kvar, sen är säsongen i full gång.

 

Produkter

Handla